Bengt Edqvist Företagskonsult

Internationaliserar småföretag

Affärsidé - Business idea

Svenska småföretag behöver utveckla sin export och utlandsverksahet. Jag vill hjälpa fler företag  till export och etablering utomlands, så att de kan växa utomlands och i Sverige 

Swedish SME:s could have use for more export and establishment abroad. I want to help more SME:s to export and establishment abroad to make them grow. I also want to help foreign SME:s to establishment in this region of Sweden in and around Halmstad

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)