Bengt Edqvist Företagskonsult

Internationaliserar småföretag

Tjänster - Services

 

PLANERING - PLANNING

Vid export och utlandsetablering kan företaget behöva förändras beträffande personal, utbildning, byggnader, maskiner, produktion, markandsföring mm. Jag kan medverka i förändringsarbetet t.ex. när det gäller utbilning i språk och ekonomi

BUDGETERING - BUDGETING

Det är viktigt att kunna förutse ekonomin i en ny verksamhet. God ekonomisk styrning kräver metoder som budgetar av olika slag för att göra det. Undersökningar visar, att mindre företag inte alltid använder dessa möjligheter      

FINANSIERINGSSÖKNING - FINANCE SEARCH

Jag vet genom forskning, hur småföretag finansieras och hjälper till med ansökningar till bank och Almi, EU-stöd och med att hitta partnerföretag. Traditionell bank-finansiering är inte alltid den bästa lösningen. Lite fantasi och företagsanpassning behövs ibland

KUNDKONTAKT - CUSTOMER CONTACT

Hitta nya marknader, kundgrupper och kunder. Medverka vid affärskontakter. Lokal förankring är viktig på nya marknader

SERVICE

My main services will be those mentioned above.  The customer has influence on how they are done. In the end the customer has the full responsability for if and how my advice is used

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)